TRIỂN LÃM QUỐC TẾ GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT NAM 2024
VPPE 2024

Tham quan triển lãm

Thời gian Triển lãm

Thời gian: 08 – 10/05/2024

Mở cửa: 9:00 - 17:30 (mỗi ngày)