TRIỂN LÃM QUỐC TẾ GIẤY VÀ BAO BÌ VIỆT NAM 2024
VPPE 2024

Truyền Thông

Triển lãm quốc tế Giấy và Bao vì Việt Nam - VPPE 2024 được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp ngành Giấy, Bột giấy và Bao bì trong và ngoài nước; tạo điều kiện để ...